? ??????????????Lost in the View? ????? ?? ???Rating: 4.1 (14 Ratings)??423 Grabs Today. 7406 Total Grabs.
??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ???????????????????????????Snowy Winter? ????? ?? ???Rating: 4.2 (42 Ratings)??371 Grabs Today. 8818 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the C BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

17 February 2010

Sejarah Tingkatan 5-Soalan Popular

1. Apakah peristiwa yang berlaku di Eropah yang mengubah dasar imperialisme Barat

di Asia Tenggara? (ms. 3 – KBKK Membuktikan Keesahan Maklumat).A. Keruntuhan sistem feudal.

B. Pengenalan sistem birokrasi moden.

C. Revolusi perindustrian.

D. Dasar perluasan kuasa di Eropah2. Daripada sudut geografi , Asia Tenggara menjadi tumpuan imperialisme Barat kerana (ms. 5 –

KBKK Memberikan Sebab)I. kedudukannya di tengah laluan antara China dan India

II. kesuburan tanah dan iklim yang sesuai untuk pertanian

III. keluasan tanah untuk menjalankan kegiatan pertanian

IV. keadaan muka bumi yang rata untuk kawasan petempatanA. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I adan IV3. Mengapakah China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat? (ms. 6 – KBKK Memberikan

Sebab)A. Pencapaian awal dalam bidang sains.

B. Ketamadunan yang dimilki oleh penduduk tempatan.

C. Penduduk yang ramai untuk pasaran.

D. Kekayaan hasil buminya.4. Kita di atas merujuk kepada (ms. 7 – KBKK Menghubungkait)A. Sepanyol

B. Belanda

C. British

D. Perancis5. Imperialisme Barat menjalankan perubahan sistem politik di negara yang dijajah

bertujuan (ms. 8 – KBKK Memberikan Sebab)A. memperkenalkan birokrasi barat.

B. melicinkan perjalanan sistem pentadbiran.

C. menghapuskan pengaruh pentadbir tempatan.

D. menguasai ekonomi tanah jajahan.6. Apakah kesan daripada tindakan Sepanyol menyatukan barangay-barangay menjadi

encomienda di Filipina? (ms. 9 – KBKK Membuat Kesimpulan)A. Kegiatan ekonomi mengalami kemajuan.

B. Sistem pemerintahan tradisional merosot.

C. Pembesar tempatan semakin berpengaruh.

D. Kawasan penguasaan Sepanyol semakin luas.

7. Mengapakah Parti Sarekat Islam mendesak Belanda menubuhkan Volksraad?

(ms. 9 – KBKK Memberikan Sebab)A. Peluang kepada penduduk tempatan terlibat dalam pentadbiran.

B. Menyekat penularan pengaruh asing di kalangan penduduk tempatan.

C. Mendesak Belanda mengadakan pilihanraya membentuk kerajaan.

D. Langkah awal ke arah kemerdekaan Indonesia.8. Kesan daripada pengenalan kedua-dua akta di atas ialah (ms. 11 – KBKK Menghubungkait)A. sistem pentadbiran tradisional lenyap

B. pengekalan sistem pentadbiran peringkat kampung

C. kewujudan kampung dapat dipertahankan

D. pengenalan sistem birokrasi barat di peringkat kampong9. Mengapakah pengaruh golongan agama di Burma merosot di zaman penjajahan

British? (ms. 11 – KBKK Memberikan Sebab)A. Golongan agama tidak dibenarkan terlibat sebagai pentadbir.

B. Rakyat tidak lagi menghormati golongan agama.

C. Sami Buddha berada di bawah naungan undang-undang Barat.

D. Golongan agama kehilangan kuasa ekonomi.10. Golongan Mandrin yang menduduki pentadbiran di Vietnam sebelum kedatangan

Perancis dipilih melalui (ms. 11-KBKK Mengumpul maklumat)A. perlantikan oleh pihak raja

B. peperiksaan dalam bidang bahasa China

C. pegundian oleh pihak rakyat

D. penguasaan mereka dalam bidang ekonomi11. Maklumat di atas merujuk kepada ( ms. 12 – KBKK Mengumpul maklumat)A. Sistem Pembesar Bergelar

B. Sistem Pembesar Berganda

C. Sistem Pembesar Berjawatan

D. Sistem Pembesar Empat Lipatan12. Antara langkah yang diambil oleh Raja Thai untuk mengekalkan kemerdekaan Thai ialah (ms.

13 – KBKK Menyenarai)A. melantik penasihat Barat

B. menghalang kemasukan pengaruh Barat

C. memantapkan pemerintahan beraja

D. mengukuhkan sistem pertahanan negara13. Maklumat di atas merujuk kepada (ms. 15 – KBKK Mengumpul maklumat)A. Sistem Polo

B. Sistem Tanaman Paksa

C. Sistem Ekonomi Perdagangan

D. Sistem Kerahan Tenaga14. Apakah kesan daripada tindakan penjajah Barat melonggarkan kemasukkan imigran?

(ms. 15 – KBKK Membuat Inferens)A. Penduduk Asia Tenggara bertambah

B. Buruh mudah diperolehi dengan murah

C. Ekonomi tempatan dikuasai oleh pendatang

D. Ketidakseimbangan jumlah penduduk tempatan dan pendatang

15. Bukti ketidakjujuran imperialsime Barat dalam tugas mentamadunkan penduduk Asia

Tenggara ialah (ms. 15 – KBKK Membuktikan Keesahan Maklumat)I. tanah jajahan tidak ditadbir penjajah seperti negara asal

II. diskriminasi dan eksploitasi terhadap penduduk tempatan

III. hasil tempatan dikuasai untuk kepentingan mereka

IV. peribumi tidak dilibatkan dalam pentadbiran negaraA. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

16. Mengapakah ini boleh terjadi? (ms. 15 – KBKK Membandingkan)A. Mengugat kedudukan agama tempatan

B. Ramai penduduk Filipina menganut agama Kristian

C. Pemimpin agama tempatan kehilangan kuasa

D. Penganut Kristian tempatan dianggap kelas kedua

17. Tokoh yang dimaksudkan ialah (ms. 16)A. Jose Rizal

B. Andres Bonifacio

C. Emilio Aguinaldo

D. Sergio Osmena

18. Pengenalan sistem pendidikan Barat turut membangkitkan semangat nasionalisme di

kalangan penduduk tempatan. Mengapa? (ms. 16 – KBKK Memberikan Sebab)I. Sikap pilih kasih penjajah dalam menyediakan kemudahan pendidikan.

II. Peluang pendidikan hanya pada peringkat rendah.

III. Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk dandar.

IV. Pendidikan barat telah menghakis kepentingan pendidikan tradisional.A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV19. Apakah tindakan yang dijalankan oleh penjajah Belanda di Indonesia untuk memecahkan

perpaduan di kalangan rakyat tempatan? (ms. 16 KBKK-Memberikan sebab )A. Melaksanakan dasar pecah dan perintah.

B. Mengasingkan anak golongan priyayi dalam pendidikan.

C. Mengamalkan sikap pilih kasih melantik pegawai pentadbir.

D. Mejalankan pembangunan yang tidak seimbang.20. Apakah peranan sistem pengangkutan dan perhubungan dalam perkembangan

gerakan nasionalisme di Asia Tenggara? (ms. 17 – KBKK menganalisis)I. Memudahkan perhubungan di kalangan nasionalis.

II. Mempercepatkan penghantaran maklumat berkaitan penjajah.

III. Pertemuan pemimpin dapat dijalankan di merata tempat.

IV. Pemimpin mudah bertemu untuk membincangkan idea nasionalisme.A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV21. Negara-negara di Asia Tenggara merasakan mereka mampu mengalahkan kuasa Barat. Perasaan ini muncul kesan daripada (ms. 17 –KBKK Mengumpul Maklumat)A. kemampuan Thailand mengekalkan kemerdekaannya.

B. keupayaan Jepun mengalahkan China dan Rusia

C. kemunculan golongan berpendidikan Barat.

D. kejayaan Filipina mengusir Sepanyol.22. Ciri persamaan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara dalam Tahap Pertama ialah (ms. 18 –

KBKK Membanding)I. penentangan bersifat setempat

II. gerakan tidak berorganisasi

III. menekankan kesedaran politik

IV. dipimpin oleh golongan bangsawanA. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

23. Gerakan nasionalisme di Asia Tenggara telah berubah kepada gerakan bercorak radika

pada Tahap Kedua. Perubahan ini berlaku kerana (ms. 18 – KBKK Memberikan Sebab)A. pertambahan bilangan nasionalis yang berpendidikan tinggi.

B. penjajah bertindak menangkap pemimpin nasionalis.

C. terpengaruh dengan gerakan radikal di luar negara.

D. gerakan tahap pertama tidak meninggalkan kesan kepada penjajah.24. Isu yang diperjuangkan oleh Gerakan Dakyah di Filipina ialah (ms. 18-KBKK Mengumpul Maklumat)I. menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol

II. bangsa Filipina diberi tempat dalam pentadbiran.

III. hak bersuara diberikan kepada bangsa Filipina

IV. bangsa Filipina berhak sama seperti bangsa SepanyolA. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV25. Mengapakah isu pendidikan menjadi tumpuan nasionalis di Indonesia pada Tahap Pertama? (ms. 19 – KBKK Memberikan Sebab)A. Kadar buta huruf yang tinggi di kalangan penduduk.

B. Kesempatan pendidikan di Indonesia hanya untuk golongan elit.

C. Pengenalan pendidikan Barat menyebabkan pendidikan tradisional terabai.

D. Pendidikan dapat mengubah nasib rakyat Indonesia.26. Apakah matlamat penubuhan Muhammadiyah?(ms. 20 – KBKK Menyenarai)I. Menerapkan nilai Islam dalam kehidupan.

II. Mempertahankan nilai kehidupan Islam.

III. Menyebarkan Islam yang sebenar.

IV. Menghindari ancaman sekularisme barat.A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV27. Gerakan nasionalisme oleh golongan bangsawan dan pegawai Mandrin di Vietnam

bermatlamat (ms. 20-KBKK Mengumpul maklumat)A. mengekalkan kedudukan mereka dalam pentadbiran.

B. memulihkan sistem pemerintahan beraja.

C. mempertahankan penguasaan ekonomi.

D. menjamin pengekalan nilai hidup tradisional.28. Apakah intipati laporan Montagu-Chelsford yang mencetuskan gerakan nasionalisme bersifat

radikal di Burma ialah (ms. 21 – KBKK Memberikan Sebab)A. Pemisahan Burma daripada India.

B. Ketidakmampuan Burma mentadbir sendiri negaranya.

C. Pentadbiran beraja di Burma perlu dipertahankan.

D. Perlu ada pegawai British dalam pentadbiran Burma.

29. Thailand telah bekerjasama dengan Jepun. Hasil daripada kerjasama ini ialah (ms. 22 – KBKK

Menganalisis)A. Thailand tidak dijajah oleh Jepun.

B. Jepun berjanji membantu Thailand daripada ancaman Barat.

C. Thailand mendapat semula wilayahnya di Indochina danTanah Melayu.

D. Jepun bersedia memajukan ekonomi Thailand.30. Ciri-ciri persamaan parti politik di atas ialah (ms. 19/22 – KBKK Membandng)I. kemerdekaan melalui revolusi

II. penubuhan kerajaan berbentuk republik

III. pemimpin berhaluan sederhana

IV. bekerjasama dengan penjajahA. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

E. I dan IV

1. Revolusi Perundustrian yang berlaku di Eropah telah mengubah dasar imperialisme

Barat di Timur.a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep imperialisme?………………………………………………………………………………

(1 markah)

b). Barat sering mengaitkan konsep tamadun dengan dasar imperialisme mereka.

i). Nyatakan slogan yang digunakan oleh British dan Belanda.……………………………………………………………………………

(1 markah)

ii). Nyatakaan dakwaan tanggungjawab Perancis.…………………………………………………………………………...

(1 markah)

c) Nyatakan DUA keperluan perindustrian yang mendorong kepada

perluasan imperialisme.i) …………………………………………………………………………..ii) …………………………………………………………………………..

(2 markah)

d) Nyatakan DUA kesan pembukaan Terusan Suez terhadap perluasan

imperialisme Barat.i)……………………………………………………………………………..ii) ……………………………………………………………………………. (2 markah)

e) Nyatakan TIGA langkah yang diambil pemerintah Thailand untuk kekalkan

kemerdekaannya.i) ………………………………………………………………………………ii). ………………………………………………………………………………iii) ……………………………………………………………………………….

(3 markah)2. Sikap penjajah telah mengwujudkan perasaan benci membenci yang akhirnya mencetuskan nasionalisme di kalangan bangsa yang dijajah.a) Apakah Nasionalisme?……………………………………………………………………………………….

(1 markah)

b) Nyatakan TIGA peranan sistem pengangkutan dan perhubungan le arah kemunculan

gerakan nasionalisme.i) ………………………………………………………………………………………ii) ………………………………………………………………………………………iii) ………………………………………………………………………………………

(3 markah)

c) Nyatakan TIGA isu yang diberikan tumpuan dalam gerakan nasionalisme Tahap

Pertama di Asia Tenggara.i) ………………………………………………………………………………………ii) ………………………………………………………………………………………iii) ………………………………………………………………………………………

(3 markah)

d) Senaraikan TIGA iktibar yang dapat diperolehi daripada gerakan nasionalisme

di Asia Tenggara.i) ………………………………………………………………………………………ii) ………………………………………………………………………………………iii) ………………………………………………………………………………………

(3 markah)1. a) Apakah yang anda faham dengan konsep imperialisme?

(4 markah)b) Bincangkan keistimewaan yang dimiliki oleh Asia Tenggara yang menarik

minat imperialisme Barat. (6 markah)

c) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi imperialisme Barat ke Asia

Tenggara. (10 markah)

2. Penjajah telah memperkenalkan perubahan di kawasan yang mereka kuasai.

Perubahan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penduduk

tempatan yang akhirnya mencetuskan semangat nasionalisme.a) Bincangkan kesan perubahan politik yang diperkenalkan oleh penjajah Barat.

(8 markah)b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gerakan nasionalisme

di Asia Tenggara. (12 markah)

0 comments: